Je moet erin geloven

Een nieuw initiatief voor zinvol werken
We gaan van start met een nieuw initiatief naar aanleiding van het boek Werk en Zingeving, het heet Buro Waai. Het buro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de website is in de maak en deze zal op 1 maart actief zijn. We gaan aan de slag met het thema ‘zinvol werken’. We, dat zijn zes betrokken mensen die ook ervaren dat de wereld van werk zinvoller kan en dat zinvragen een rol spelen in loopbanen. We maken programma’s voor individuen, voor teams, voor professionals, voor organisaties en we doen onderzoek naar en schrijven over zinvol werken.

Het thema leeft
Dat het thema leeft is duidelijk, in de media lazen we de afgelopen tijd tientallen artikelen over zinloos werk, over de zoektocht naar betekenis door millenials, over de vraag of bij burn-out problematiek niet ook een zinvraag aan de orde is en zelf kunnen we nog wel een paar gebieden noemen waar zinvragen spelen. Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven van je leven na een baan.

Geloven we dat het gaat lukken?
Dat we als samenleving zoeken naar antwoorden op werkgerelateerde zinvragen staat voor ons vast. Maar de vraag  of we geloven we dat het gaat lukken om daar als buro van te bestaan, is een andere. Iedere ondernemer kan je vertellen dat als je niet gelooft dat het wat zal worden met je bedrijf (ik was zelf 25 jaar ondernemer met een heel concreet ‘product’ waar ik volop in geloofde) dat je je op glad ijs begeeft.  Ik moet bekennen dat ik het eigenlijk niet zeker weet. Ik kan niet zeggen dat ik er rotsvast in geloof dat we voldoende opdrachten krijgen.

Vage vragen
Zinvragen zijn namelijk bij uitstek vragen die niet onmiddellijk een pasklaar antwoord hebben. De theorie over zingeving heeft het over ‘trage vragen’ (en soms zijn het vage vragen). En in deze oplossingsgerichte tijd, waarin voor elk probleem wel een systeem of bewezen aanpak klaar ligt (die overigens lang niet altijd blijkt te werken), komen wij aan met ‘meedenken over zinvragen’ en ‘organisaties zinvoller maken’.

Hier geloven we wel in
We gaan het avontuur toch aan en misschien zal blijken dat sommige organisaties ook wel een beetje genoeg hebben van alle kant en klare systemen. Dat er mensen zijn die begrijpen dat antwoorden en oplossingen vaak traag, tastend en toetsend gevonden worden. Dat een zinvol (werk)leven niet gaat over zo gelukkig en succesvol mogelijk zijn, maar over ervaren dat wat we doen, er toe doet. En hoe je dat voor elkaar krijgt, daar hebben we volop ideeën over. Sterker nog, we geloven dat dat kan.

 

Heidi Jansen