Home

Werk en Zingeving

Ons hele leven staat in het teken van werk, van succes, van ambitie, van groei. Het boek Werk en Zingeving laat je nadenken over dit gegeven. Is er misschien een andere zienswijze mogelijk? Wat gebeurt er als we niet geënt zijn op succes maar op zoek gaan naar betekenis?

‘Mooie vertaalslag van de betekenis van werk naar zingeving en politieke en maatschappelijke context, zonder dat het zwaar wordt. Het zet de lezer echt tot nadenken!’

Over Werk en Zingeving

Werk is één van onze belangrijkste bronnen voor zingeving. Werk kan namelijk een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd worden, waar we deel zijn van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en werk geeft bestaanszekerheid. Een belangrijke voorwaarde voor zingeving is dat we ons geborgen voelen en dat heeft werk ons lange tijd gegeven.

Echter, die geborgenheid wordt door flexibilisering en de voortdurende dreiging van reorganisaties steeds meer aangetast. Daarnaast komt ons werkplezier ook nog eens onder druk te staan door de nadruk die er de afgelopen decennia is komen te liggen op persoonlijk succes, op prestaties en continue concurrentie met elkaar. Er is een vertoog (een gemeenschappelijk verhaal over hoe de wereld in elkaar zit) ontstaan, waarin we steeds moeten bewijzen dat we succesvol zijn.

Werk en Zingeving geeft een overzicht van hoe we als werkende mens gekomen zijn waar we nu staan. Het gaat in op de geschiedenis van werk en van ons mensbeeld, het beeld van de mens als manager van zijn eigen loopbaan en zijn bestaan. Door onderzoek te doen naar waar onze kijk op mens en werk vandaan komt, ontdek je dat wat nu vanzelfsprekend lijkt, dat helemaal niet hoeft te zijn. We kunnen andere keuzes te maken.

En dan wordt het spannend: wie kunnen we zijn als individueel succes niet meer leidend is? Hoe zouden we ons werk en ons leven dan vorm willen geven? In Werk & Zingeving wordt een zienswijze aangedragen waar zorg voor elkaar en onze wereld centraal staat. Bovendien geeft het boek handvatten om onze samenleving te veranderen. Wat we nodig hebben zijn Tegenverhalen: inspirerende verhalen van mensen en organisaties die het anders doen.

Heb jij het boek al gelezen?

Werk en Zingeving is een filosofisch, vrolijk en zelfs troostend boek voor mensen die op zoek zijn naar een andere kijk op succes in hun werk. Wist je dat werk niet altijd zo belangrijk was? En kun je het je voorstellen, een geslaagd leven zonder succes?

Over Heidi Jansen,
de schrijfster

Heidi Jansen (1963) helpt graag mensen, verzorgt graag dieren, schrijft en haalt zingeving uit het tonen van belangeloze inzet en het afmaken van grote projecten. Ze was altijd al geïnteresseerd in de vraag wat ‘zingeving’ nou betekent. Na een lange carrière in loopbaanadvies, besloot ze godsdienstwetenschappen te studeren om dichter bij het antwoord te komen.

Ze schreef dit boek omdat een scriptie alleen niet voldoende bleek. De vraag hoe het kan dat mensen heel gelukkig, maar ook heel ongelukkig kunnen worden van hun werk, gaat namelijk iedereen aan. En vooral het ontdekken van een nieuwe zienswijze kan de hele werkende bevolking van Nederland inspireren (maar ook studenten, pensionado’s, kinderen, werklozen…Enfin).

Lezing en uitwisseling

Voor iedereen die het leuk en belangrijk vindt om eens stil te staan bij werk & zingeving.

Inhoud

We starten met een inleidende lezing over werk en zingeving van ongeveer anderhalf uur. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over hoe het zit met zingeving in jouw werk en leven. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Wat geeft jouw werk betekenis? Welke waarden zijn leidend voor jou? Wat geeft jou plezier, voldoening en betekenis?

Hoe en waar
De vorm is een interactieve lezing en de middag duurt ongeveer drie uur. De lezing kan overal in Nederland plaatsvinden.

Kosten

De kosten voor deze middag zijn €1.000,- (exclusief btw).

Aanmelden

Om je aan te melden kun je een mail sturen naar info@werkenzingeving.nl